← Back

Projektowanie Słupowych Stacji Transformatorowych średniego napięcia

Zwiększenie mocy przyłączeniowej na obiektach przemysłowych lub osiedlach mieszkaniowych w większości przypadków nastręcza wiele problemów projektowych, lokalizacyjnych oraz uzgodnień z Zakładem Energetycznym. Jednym z najszybszych rozwiązań jest posadowienie słupowej stacji transformatorowej. Ważnym argumentem przemawiającym za tego typu rozwiązaniem jest wielka ilość przestrzeni potrzebnej do usadowienia takiej stacji, brak wymogów odległościowych od istniejących budynków co jest bezpośrednio powiązane z przepisami przeciwpożarowymi.

 

Poniżej prezentujemy uproszczony opis budowy słupowej stacji transformatorowej.

 

Zgodnie z nowymi Warunkami Przyłączenia miejsce przyłączenia i rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych będą zaciski prądowe głowicy kablowej w polu nr 1 rozdzielnicy 15kV stacji transformatorowej SN/nN, w kierunku instalacji Odbiorcy. Projektuje się wykonanie nowej słupowej stacji transformatorowej. W proj. stacji zainstalowany zostanie transformator olejowy np. Eco-design Minera 100kVA 15,75/042 prod. Schneider. Na słupie stacji transformatorowej  zlokalizowana będzie rozdzielnica RS-W 4/5 w której zainstalowany zostanie pomiar półpośredni.

 

Projektowaną stację transformatorową na jednej żerdzi wirowanej typu E-10,5/12 należy wyposażyć:  •  odłącznik stacyjny OUN-24/4 

•  ograniczniki przepięć typu POLIM-D18N 

•  podstawy bezpiecznikowe SN typu PBNV-20 z wkładkami bezpiecznikowymi 16 A

•  transformator o mocy 100 kVA i napięcie 15,75/0,42 kV ± 2x2,5%, Yzn5 straty normalne. 

•  ograniczniki przepięć nN typu GXO-0,4/5 

•  szafę rozdzielczą 0,4 kV 

 

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy również uwzględnić trasy i rodzaj kabli zasilających obiekt, wszelkie mapy, schematy oraz pomiary i obliczenia doboru kabli i urządzeń.

 

Elementarną podstawę opracowania stanowią poniższe dokumenty.

 

1.      Zlecenie inwestora.

2.      Wizja lokalna.

3.      Badania geologiczne.

4.      Projekt zagospodarowania terenu.

5.      Warunki techniczne przyłączenia.

6.      Norma PN-EN 50322:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

7.      Norma N SEP-E 002 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

8.      Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

9.      Wieloarkuszowa norma PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV.

10.   Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

11.   PN-E 05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.

12.   Norma PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczeń.

13.   Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem projektowym w celu uzyskania szczegółowych informacji lub wyceny wykonania dokumentacji projektowej lub wyceny usługi montażu stacji transformatorowych:

 

e-mail: projekt@elcon.com.pl

tel:+48604275055

 

              
            Copyright ©2017 ELCON, All Rights Reserved.
            Ta strona może korzystać z Cookies.
            Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

            OK, rozumiem lub Więcej Informacji
            Informacja o Cookies
            Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
            OK, rozumiem