automatyka , elektroinstalacje dla przemysłu, prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

604 275 055

Departament Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wydał rekomendacje dla sektora wodociągowo - kanalizacyjnego wskazującego zagrożenia związane z wykorzystaniem infrastruktury IT/OT.

 

Sektor wodno-kanalizacyjny jest jednym z elementów infrastruktury krytycznej państw i obejmuje zarówno obiekty zarządzane przez administrację rządową, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego. W ostatnim czasie, zaobserwowano wzrost liczby incydentów oraz ataków na obiekty zapewniające zaopatrywanie w wodę pitną, w tym jej uzdatnianie oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Dlatego, Departament opracował publikację dla sektora wodno-kanalizacyjnego, zawierającą zestaw zaleceń bezpieczeństwa, których wdrożenie znacząco podniesie odporność przemysłowych systemów sterowania w obiektach świadczących usługi wodno-kanalizacyjnych.  

 

Do najważniejszych należą:

Wdrożenie rozwiązań Firewall przeznaczonych do ochrony sieci przemysłowych.

Szczególne dbanie o dane uwierzytelniające – częsta zmiana haseł

Ograniczenie połączeń z siecią zewnętrzną

 

Dodatkowo rekomendujemy:

Zastosowanie zabezpieczeń krańcowych na obiektach peryferyjnych (zbiorniki wody, ujęcia)

Kamery na obiektach lub bariery podczerwieni

Instalacje alarmowe podłączone do monitoringu

Karty SIM dedykowane dla bezpiecznych połączeń i przesyłu danych

 

Pobierz Dokument – Rekomendacje Departamentu KPRM – PDF

 

Świadczymy usługi w zakresie sporządzenia przedmiotowego audytu lub w zakresie doboru i montażu zabezpieczeń alarmowych i kart SIM.   

 

Cyfryzacja branży Wod-Kan

21 stycznia 2022

Firma:

Elcon Grzegorz i Anna Konieczni

Tomasz Konieczny Spółka Jawa

Adres:

ul. Ozimska 105A

46 - 053 Chrząstowice

NIP: 991 050 28 61

Kontakt: