Kontakt:

Firma:

Elcon Grzegorz i Anna Konieczni

Tomasz Konieczny Spółka Jawa

Adres:

ul. Ozimska 105A

46 - 053 Chrząstowice

NIP: 991 050 28 61

21 stycznia 2022

Cyfryzacja branży Wod-Kan

Departament Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wydał rekomendacje dla sektora wodociągowo - kanalizacyjnego wskazującego zagrożenia związane z wykorzystaniem infrastruktury IT/OT.

 

Sektor wodno-kanalizacyjny jest jednym z elementów infrastruktury krytycznej państw i obejmuje zarówno obiekty zarządzane przez administrację rządową, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego. W ostatnim czasie, zaobserwowano wzrost liczby incydentów oraz ataków na obiekty zapewniające zaopatrywanie w wodę pitną, w tym jej uzdatnianie oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Dlatego, Departament opracował publikację dla sektora wodno-kanalizacyjnego, zawierającą zestaw zaleceń bezpieczeństwa, których wdrożenie znacząco podniesie odporność przemysłowych systemów sterowania w obiektach świadczących usługi wodno-kanalizacyjnych.  

 

W szczególności: 

 

1. Zmiana haseł w komputerach

2. Załączanie Firewalla

3. Dbałość o dane uwierzytelniające

4. Ograniczanie połączeń z siecią zewnętrzną

5. Algorytmy objęte hasłami

6. Sprawne Instalacje alarmowe

7. Krańcówki na ujęciach i zbiornikach

 

604 275 055

automatyka , elektroinstalacje dla przemysłu, prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych