automatyka , elektroinstalacje dla przemysłu, prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

604 275 055

Bateria kondensatorów jest urządzeniem służącym do kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Pojawienie się nowoczesnych liczników energii  spowodowało, że do dużych zakładów i fabryk  dołączyła również grupa mniejszych firm rozliczanych za ponad umowny pobór energii biernej i ponosząca z tego tytułu dodatkowe opłaty. 

 

Bateria jest w 100 % sprawdzonym  rozwiązaniem redukującym  dodatkowe opłaty. Pamiętajmy o jej prawidłowym 
doborze  polegającym  na  wykonaniu  pomiarów  przy  użyciu  mierników  zainstalowanych  na obiekcie przez kilka 
dni z uwzględnieniem zmiennej specyfiki pracy zakładu produkcyjnego szczególnie silników elektrycznych.

 

Do głównych zalet zastosowania baterii kondensatorów należą:

wyeliminowanie rachunków za energię bierną,

zmniejszenie strat mocy czynnej w przewodach instalacji

poprawa wartości napięcia na końcu linii,

zwiększenie dostępnej mocy czynnej.

 

Poniesione koszty inwestycyjne zwrócą się już po 1,5 roku używania zainstalowanej baterii

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wyceny baterii kondensatorów.

 

Więcej w artykule w formie PDF do pobrania

 

 

Kompensacja mocy biernej

31 stycznia 2022

Firma:

Elcon Grzegorz i Anna Konieczni

Tomasz Konieczny Spółka Jawa

Adres:

ul. Ozimska 105A

46 - 053 Chrząstowice

NIP: 991 050 28 61

Kontakt: